tel. (094) 34 74 300
ul. Partyzantów 14, 75-411 Koszalin

Charakterystyka Firmy

Rok założenia: 1994
 
Forma prawna: Spółka Cywilna osób fizycznych
 
Właściciele: mgr inż.elektryk Ryszard Sowiński  - 30 lat pracy w zawodzie
inż.elektryk     Jacek Szmyt       - 34 lata pracy w zawodzie
 
Rodzaj działalności 1. Projektowanie:
- instalacje elektryczne
- sieci elektro-energetyczne
- stacje transformatorowe
- układy sterowania i sygnalizacji
 
2. Wykonawstwo:
- instalacje elektryczne w pełnym zakresie w obiektach
  przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego
- sieci nn-0,4 kV i SN-15 kV
- stacje transformatorowe
- prefabrykacja rozdzielni elektrycznych
- układy sterowania i automatyki
 
Struktura zatrudnienia: Wykonawstwo:
- elektromonterzy - 10 pracowników
 
Biuro projektowe:
- 4 osoby
 
Księgowość:
- 1 osoba
 
Copyright (C) 2007 elko-koszalin.pl